ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
banner image

 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Αλέξανδρος Χάλικας Πολιτικός Μηχανικός MSc | Μαρούσι Αττική


 

Η ομάδα μηχανικών του γραφείου μας αναλαμβάνει να εκπονήσει την στατική μελέτη είτε ολόκληρου του κτιρίου που σας ενδιαφέρει είτε κάποιας μεμονωμένης προσθήκης (π.χ. ορόφου, παταριού, στέγης) είτε δομείτε με σκυρόδεμα είτε με χάλυβα είτε με φέρουσα τοιχοποιία.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η στατική αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών ή αλλιώς στατική επάρκεια των κτιρίων. Η μελέτη στατικής επάρκειας σύμφωνα με τον νόμο 4495/17 των αυθαιρέτων που ισχύει σήμερα (Φεβρουάριος 2021), είναι απαιτητή σε ορισμένες κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών ανάλογα με την χρήση της κατασκευής. Έχει δύο στάδια, το στάδιο της διερεύνησης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και το στάδιο της μελέτης με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο 1ο στάδιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να διαπιστώσουμε εάν για το ακίνητό σας απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας και να σας οδηγήσουμε βήμα βήμα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.