ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
banner image

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Αλέξανδρος Χάλικας Πολιτικός Μηχανικός MSc 
| Μαρούσι Αττική


 

Η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας είναι μια διαδικασία που γίνεται ηλεκτρονικά και δίνει την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να εκτελέσουν μια σειρά από εργασίες που είναι απαραίτητες για την συντήρηση, την επισκευή, την αναβάθμιση αλλά και την αναδιαμόρφωση των ιδιοκτησιών τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την όλη διαδικασία από το στάδιο της συλλογής των απαραίτητων στοιχείων μέχρι το τελικό στάδιο της έκδοσης της ΕΕΜΚ και την απογραφή και περαίωση του έργου στο τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ.

Οι βασικότερες εργασίες που καλύπτονται από την ΕΕΜΚ ενδεικτικά είναι:
Εργασίες με χρήση ικριωμάτων
Αλλαγές στις όψεις
Αλλαγές χρήσεως των χώρων υπό προϋποθέσεις
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις των χώρων
Ενοποίηση– διαχωρισμός οριζοντίων ιδιοκτησιών
Κατασκευή ανελκυστήρων για άτομα που χρήζουν βοήθειας
Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης
Κοπή δέντρων εντός οικοπέδων