ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
banner image

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Αλέξανδρος Χάλικας Πολιτικός Μηχανικός MSc | Μαρούσι Αττική


 

Η πραγματογνωμοσύνη συνιστά ένα σπουδαίο αποδεικτικό μέσο της ποινικής διαδικασίας.

Ο βασικός λόγος καθιέρωσης των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων ήταν και φέρεται ότι είναι η δικαστική μειονεξία, η οποία φαίνεται να οφείλεται στην πλημμελή γνώση των δικαστών επί ζητημάτων διαφόρων επαγγελμάτων ή τεχνών.

Το γραφείο μας έχει συντάξει μεγάλο αριθμό τεχνικών εκθέσεων οι οποίες έχουν παρουσιασθεί σε δικαστικές αίθουσες και έχουν βοηθήσει στο να στηριχθούν και να κερδηθούν πολλές υποθέσεις υπέρ των πελατών μας.

Επιπλέον, οι μηχανικοί μας έχουν εκπροσωπήσει με φυσική παρουσία τους πελάτες μας κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ως τεχνικοί σύμβουλοι.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να μας εκθέσετε το πρόβλημά σας και να εξετάσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.