ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
banner image

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Αλέξανδρος Χάλικας Πολιτικός Μηχανικός MSc | Μαρούσι Αττική


 

Η ομάδα μηχανικών του γραφείου μας αναλαμβάνει να εντάξει το ακίνητό σας στον ισχύοντα νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και να ολοκληρώσει την διαδικασία μέχρι το στάδιο της οριστικής περαίωσης της δήλωσης.

Στο τέλος της διαδικασίας παραδίδεται στον ιδιοκτήτη πλήρης φυσικός φάκελος με τα έγγραφα της τακτοποίησης, τα νέα σχέδια του ακινήτου και ψηφιακό μέσο με όλα τα αρχεία όπως έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ.