ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
banner image

 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Αλέξανδρος Χάλικας Πολιτικός Μηχανικός MSc | Μαρούσι Αττική


 

Το γραφείο μας απαρτίζεται από ομάδα έμπειρων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και είναι σε θέση να αναλάβει οποιουδήποτε είδους μελέτη κατοικιών και άλλων έργων.
Ειδικότερα, σε έργα όπου απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης η οποία πλέον γίνεται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονική διαδικασία, αναλαμβάνουμε την σύνταξη πλήρους φακέλου με όλες τις απαραίτητες μελέτες και την υποβολή του στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης μέχρι το στάδιο της εκδόσεως της άδειας δόμησης.
Σε γενικές γραμμές η πορεία εργασιών μιας άδειας δόμησης είναι η παρακάτω:


Προμελέτη - Οριστική Μελέτη
Κατά τον σχεδιασμό νέων κατασκευών, ιδιαίτερη σημασία έχει η αρχική επαφή μαζί σας όπου εσείς μας περιγράφετε τις ανάγκες σας τις οποίες η ομάδα μας αναλαμβάνει να ικανοποιήσει σχεδιάζοντας μια κατασκευή η οποία θα ικανοποιεί ταυτόχρονα και τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να αποκτήσετε μια ξεκάθαρη εικόνα για την μορφή που θα έχει η κατασκευή σας όταν θα έχει ολοκληρωθεί μέσω συχνών συναντήσεων όπου σας παρουσιάζεται αναλυτική τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου. Τα ολοκληρωμένα σχέδια της προμελέτης θα αποτελούν την Οριστική μελέτη του έργου.


Υποβολή - Παρακολούθηση - Διεκπεραίωση
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, οι μηχανικοί μας υποβάλλουν τον φάκελο του έργου και αναλαμβάνουν να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν την διαδικασία έκδοσης της άδειας δόμησης. 

Επίβλεψη
Μετά την έκδοση της άδειας δόμησης είμαστε κοντά σας με φυσική παρουσία στο έργο κατά την φάση των εκσκαφών, της χάραξης, της κατασκευής των ξυλοτύπων και της εφαρμογής του οπλισμού, της σκυροδέτησης, της τοιχοποιίας και των Η/Μ ώστε να δίνονται οι  κατάλληλες οδηγίες στα συνεργεία και στους εργολάβους αλλά και να γίνεται έλεγχος για την ορθότητα των εκπονημένων εργασιών. Εάν το επιθυμείτε, η παρουσία μας μπορεί να είναι και καθημερινή με αυξημένες αρμοδιότητες όπως παρακολούθηση του κόστους κατασκευής και της γενικότερης ασφάλειας του έργου και σας απαλλάσσουμε από το άγχος της κατασκευής.